Strona główna


Zapraszamy na naszą nową stronę www.zsodz1.pl

Po 5 sekundach zostaniesz automatycznie przeniesiony na nową stronę


ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH NR 1
im. Stanisława Wyspiańskiego

TECHNIKUM ODZIEŻOWE NR 18
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 19
XXIX LO im. Krzysztofa Kieślowskiego
30-614 Kraków, ul. Cechowa 57
tel. 012 422-47-75, 422-86-56
e-mail: zso1.krakowat.gifneostrada.pl